De geschiedenis van de Vrijwillige Brandweer Oegstgeest is een belangrijk, maar tot op heden onderbelicht onderdeel van de geschiedenis van Oegstgeest. In dit boek wordt uit de doeken gedaan hoe de Vrijwillige Brandweer Oegstgeest is ontstaan en hoe deze zich in de afgelopen 300 jaar heeft ontwikkeld. Het boek is voor een deel gebaseerd op historische documenten en beschrijft de periode vanaf 1719, het jaar waarin Oegstgeest een slangbrandspuit aanschaft en er voor het eerst sprake is van een georganiseerde vrijwillige brandweer. Aan het boek is ook een artikel gewijd in “Over Oegstgeest” van november 2013 p14 en 15. Zie voor informatie over de verkrijgbaarheid van het boek VOO publicaties.