Een Perzisch kleedje voor een kistje aardappels

​Door Sylvia Braat. Beschrijft de ervaringen van haar moeder tijdens de Tweede Wereldoorlog opgetekend in twee schriften. Voor leden van de VOO met korting te koop voor € 10,00 (in de boekhandel € 12,50). Leden kunnen het bestellen en afhalen bij de penningmeester. Zie zijn contactgegevens bij VOO-informatie / bestuur. Ook is het boek verkrijgbaar bij Sylvia Braat, Irenelaan 38, 2341 TT Oegstgeest, tel. 071-5176658. Lees de recensie in OO 2010 maart (pag. 19)

Eén Dorp, Twee Heerlijkheden

Mag Oostenrijk: Eén Dorp, Twee Heerlijkheden.

De weg van Tolbert naar Poelgeest. Roman In 1886 vertrekt Berend Hoff (1863-1918) uit Tolbert, een dorp in Groningen waar het leven hard en armzalig was. Op zoek naar meer voorspoed neemt hij werk aan als tuinjongen op het landgoed Duivenvoorde in Voorschoten. Later wordt hij tuinbaas van kasteel Oud-Poelgeest in Oegstgeest. Berend, de opa van Mag Oostenrijk, is een man met een gevoelige aard. Het relaas van zijn belevenissen heeft hij nagelaten in een schrift. ISBN: 978-90-808181-9-4