Tuinhistorisch onderzoek, waardestelling en toekomstvisie voor de historische parkaanleg.

Buitenplaats Oud-Poelgeest is de best bewaarde van oorsprong middeleeuwse, historische buitenplaats binnen de gemeente Oegstgeest. Huis en park zijn sinds 2002 als ensemble rijksmonumentaal beschermd. De huidige buitenplaats is in gebruik als openbaar park.

Oud-Poelgeest is in eigendom bij de gemeente Oegstgeest. De buitenplaats is in beheer bij de Stichting Erfgoed Oud-Poelgeest. In het afgelopen decennium is het kasteel gerestaureerd. De stichting heeft de ambitie om de komende jaren in fasen het park te herstellen en daardoor voor de toekomst te behouden. Dit op een toekomstbestendige wijze, die recht doet aan de historie en het huidige parkgebruik gerichter faciliteert. Om het parkherstel gefundeerd in te zetten is het voorliggende rapport met tuinhistorisch onderzoek, waardestelling en toekomstvisie opgesteld.

De waardestelling en de toekomstvisie zijn een basisdocument voor de stichting bij beleid- en planvorming rond de buitenplaats. De ambities van de stichting zijn hierin vastgelegd, zodat ook volgende stichtingsbesturen de rijksmonumentale buitenplaats consistent kunnen beheren.

Het document werd op 16 november 2017 door mevrouw Annelies Koningsveld-den Ouden, voorzitter van de Stichting Erfgoed Oud-Poelgeest, overhandigd aan de voorzitter van de Vereniging Oud Oegstgeest, ter gelegenheid van de uitreiking van ‘VOO-prijs’ aan de Stichting.