Publicaties over Oegstgeest

De vereniging bezit een collectie boeken en andere publicaties over Oegstgeest of waarin Oegstgeest een rol speelt. Het kan gaan over personen, gebouwen, wijken, instanties, verenigingen of periodes uit de geschiedenis.

De titels treft u aan in de linkerkolom. Met de zoekfunctie op deze pagina kunt u zowel in de titels zoeken als in de tekst van de korte beschrijving.

Voor informatie over boeken en publicaties die door de vereniging zijn uitgegeven en die nog te koop zijn, klik hier.

Het goed van Oestgeest

Auteur: Freek Lugt “Het goed van Oestgeest” beoogt een alomvattende historische monografie van het Oegstgeest van de Middeleeuwen te zijn. Hierbij is Oegstgeest opgevat als het gebied tussen van noord naar zuid Warmond en de Rijn, en van oost naar west Leiderdorp en Katwijk, derhalve inclusief delen van het huidige Rijnsburg en Leiden. Daarnaast komen de veenontginningen Woubrugge, Rijnsaterwoude en Leimuiden aan de orde. Het boek is gebaseerd op een, wat betreft de plaatselijke historie, vrijwel uitputtende literatuurstudie, aangevuld met archiefonderzoek en rapporten van de vele archeologische onderzoeken die hier in de afgelopen honderd jaar hebben plaatsgevonden. Het goed van Oestgeest is een uitgave die stand kwam met financiële steun van o.a. de Vereniging Oud Oegstgeest. Zie elders op deze site VOO Publicaties. ISBN: 978-90-71256-09-7