Publicaties over Oegstgeest

De vereniging bezit een collectie boeken en andere publicaties over Oegstgeest of waarin Oegstgeest een rol speelt. Het kan gaan over personen, gebouwen, wijken, instanties, verenigingen of periodes uit de geschiedenis.

De titels treft u aan in de linkerkolom. Met de zoekfunctie op deze pagina kunt u zowel in de titels zoeken als in de tekst van de korte beschrijving.

Voor informatie over boeken en publicaties die door de vereniging zijn uitgegeven en die nog te koop zijn, klik hier.

Voorheen Voorgeest

​Het verhaal van 70 jaar zwakzinnigenzorg in “Voorgeest, de Idiotenafdeling bij het gesticht Endegeest te Oegstgeest”. In 1841 was de eerste krankzinnigenwet in Nederland in werking getreden teneinde te pogen herstel van de patiënt te bevorderen, maar ook om een eind te maken aan de mensonwaardige omstandigheden van de krankzinnigen in gestichten, dolhuizen en bewaarplaatsen. In 1985 werd bij K.B. vergunning verleend op het landgoed Endegeest een gesticht voor krankzinnigen op te richten, dat tevens het onderwijs in de Psychiatrie aan de Leidse Universiteit ten goede zou komen. Er mochten niet meer dan 350 patiënten, 175 mannen en 175 vrouwen verpleegd worden. In 1896 werd met de bouw gestart en een jaar later konden de eerste patiënten worden opgenomen. In 1907 werd besloten Endegeest uit te breiden met een afdeling voor “jeugdige idioten”. De inrichting werd in januari 1912 geopend en kreeg de naam “Voorgeest” en bestond uit een jongens- en een meisjespaviljoen en een schoolgebouw. De school nam in het leven op Voorgeest een centrale plaats in. Het onderwijs was gericht op ontwikkeling van de aanwezige verstandelijke vermogens. De kinderen gingen halve dagen naar school en de lesuren werden kort gehouden. Voor de oudere jongens en meisjes die niet meer naar school gingen werd werk gezocht in de “bedrijven” van Endegeest. Toen in 1982 besloten werd de inrichting te sluiten werd het gedenkboek “Voorheen Voorgeest” samengesteld met als doel alle betrokkenen een afsluitende documentatie te verschaffen. Boek en losbladige foto’s geven een prachtig beeld van een stukje zwakzinnigenzorg dat voor de meeste Oegstgeestenaren verborgen bleef achter de hekken van Endegeest. ISBN: 90-70577-03-8