Publicaties over Oegstgeest

De vereniging bezit een collectie boeken en andere publicaties over Oegstgeest of waarin Oegstgeest een rol speelt. Het kan gaan over personen, gebouwen, wijken, instanties, verenigingen of periodes uit de geschiedenis.

De titels treft u aan in de linkerkolom. Met de zoekfunctie op deze pagina kunt u zowel in de titels zoeken als in de tekst van de korte beschrijving.

Voor informatie over boeken en publicaties die door de vereniging zijn uitgegeven en die nog te koop zijn, klik hier.

Van Galgewater tot Poelmeer

​A.L. van Ingen Schenau: “Van Galgewater tot Poelmeer”. Meer dan 100 jaar zwemgeschiedenis in Oegstgeest. Uitgegeven ter gelegenheid van de opening van het nieuwe recreatiebad Poelmeer in mei 1994.. Van Ingen Schenau gaat voor zijn bronnen 136 terug in de geschiedenis, tot het moment dat in 1858 aan het Galgewater de zweminrichting “Rhijnzigt” werd gesticht. Destijds was dat Oegstgeests grondgebied. In 1896 ging dat deel van Oegstgeest door annexatie over naar Leiden. Tot 1908 werd “Rhijnzicht’ geëxploiteerd door de eigenaar H.A. van Ingen Schenau. In 1925 gaf een voorlopig comité de aanzet tot de oprichting van een zwemvereniging in Oegstgeest. Anton van Ingen Schenau was één van de initiatiefnemers en hij werd secretaris van Zwemvereniging Poelmeer. De vereniging verwierf in dat jaar het medegebruik van het militaire zwembad “De Poel”, gelegen vlak bij de Warmonder tol. In 1966 werd dit zwembad gesloten en het nieuwe zwembad “Poelmeer” werd in 1969 geopend. Anton van Ingen Schenau vervulde gedurende 30 jaar de functie van secretaris van zwemvereniging Poelmeer tot die vereniging in 1978 werd opgeheven.