Publicaties over Oegstgeest

De vereniging bezit een collectie boeken en andere publicaties over Oegstgeest of waarin Oegstgeest een rol speelt. Het kan gaan over personen, gebouwen, wijken, instanties, verenigingen of periodes uit de geschiedenis.

De titels treft u aan in de linkerkolom. Met de zoekfunctie op deze pagina kunt u zowel in de titels zoeken als in de tekst van de korte beschrijving.

Voor informatie over boeken en publicaties die door de vereniging zijn uitgegeven en die nog te koop zijn, klik hier.

50-jaar UDO

Op 2 september 1938 kwamen enthousiaste voetballiefhebbers bijeen in het Patronaatsgebouw​ voor de oprichting van een nieuwe voetbalclub. Er was nog helemaal niets, geen naam, geen terrein, geen materiaal, geen financiën. Tijdens de eerste vergadering werd een bestuur gevormd en taken werden verdeeld.

Het eerste bestuur bestond uit G.A. Lubbe, voorzitter; A. Juffermans, penningmeester en A.F. de Rooy, commissaris. De minimumleeftijd werd bepaald op 14 jaar, de contributie op f 0,15 per week en besloten werd zo spoedig mogelijk een verzoek in te dienen toegelaten te worden tot de Diocesane Haarlemse Voetbalbond (DHVB).

Een fraai overzicht van het wel en wee van voetbalvereniging UDO gedurende de eerste 50 jaar van hun bestaan.