Publicaties over Oegstgeest

De vereniging bezit een collectie boeken en andere publicaties over Oegstgeest of waarin Oegstgeest een rol speelt. Het kan gaan over personen, gebouwen, wijken, instanties, verenigingen of periodes uit de geschiedenis.

De titels treft u aan in de linkerkolom. Met de zoekfunctie op deze pagina kunt u zowel in de titels zoeken als in de tekst van de korte beschrijving.

Voor informatie over boeken en publicaties die door de vereniging zijn uitgegeven en die nog te koop zijn, klik hier.

Kasteel Endegeest

​Kasteel Endegeest, een geschiedenis van het huis, de tuin en de bewoners.

Auteur: Jan Dröge Verschenen in 1993 in de Leidse Historische reeks 8 (85 pagina’s)

Sinds 1307, het jaar dat kasteel Endegeest voor het eerst in de geraadpleegde bronnen wordt genoemd, heeft dit landgoed een grote verscheidenheid aan bezitters, huurders en bewoners gekend: van Vrouwe Hasekine van Endegeest en de Franse René Descartes tot de 19de-eeuwse minister van buitenlandse zaken Daniël Theodoor Gevers en (sinds 1896) het psychiatrisch ziekenhuis Endegeest.

Dit boek geeft, op grond van de meest recente gegevens, een levendig beeld van de geschiedenis van het kasteel, de tuin en de bewoners tot 1896. Het is geïllustreerd met een groot aantal bouw- en reconstructietekeningen, onderzoeksfoto’s en historische afbeeldingen.