Publicaties over Oegstgeest

De vereniging bezit een collectie boeken en andere publicaties over Oegstgeest of waarin Oegstgeest een rol speelt. Het kan gaan over personen, gebouwen, wijken, instanties, verenigingen of periodes uit de geschiedenis.

De titels treft u aan in de rechterkolom.

Voor informatie over boeken en publicaties die door de vereniging zijn uitgegeven en die nog te koop zijn, klik hier.

Jan Reintjes, geboren in 1929, woonde bij het uitbreken van de oorlog op de hoek van de Juffermanstraat en de Emmalaan.

Hij heeft zijn herinneringen aan hoe hij de oorlog beleefd heeft op schrift gesteld. Een lezenswaardig tijdsbeeld van een nieuwsgierige jongen die na de bevrijding met de Canadezen vanuit Oegstgeest mee ging naar Huis ter Heiden, waar hij hand en spandiensten verrichtte en tolkte.

bijlage ontbreekt