Publicaties over Oegstgeest

De vereniging bezit een collectie boeken en andere publicaties over Oegstgeest of waarin Oegstgeest een rol speelt. Het kan gaan over personen, gebouwen, wijken, instanties, verenigingen of periodes uit de geschiedenis.

De titels treft u aan in de linkerkolom. Met de zoekfunctie op deze pagina kunt u zowel in de titels zoeken als in de tekst van de korte beschrijving.

Voor informatie over boeken en publicaties die door de vereniging zijn uitgegeven en die nog te koop zijn, klik hier.

Willibrords Erven, 1250 jaar Christendom in Oegstgeest

“​Willibrords Erven” is een uitgave ter herdenking van de sterfdag van H. Willibrord op 7 november 739. Oegstgeest heeft een indrukwekkende ouderdom, waarin Willibrord een belangrijke rol speelt. Vele kronieken in Echternach bewaarden zijn naam voor de vergetelheid. Verschillende historici zijn in dit materiaal gedoken en hebben er uit geput, zonder tot een afgeronde beschrijving te komen. Bij gelegenheid van het 1250-jarig bestaan van het christendom in Oegstgeest werd het initiatief geboren een poging te ondernemen tot een samenvattende beschrijving. Een schrijverscollectief werd gevormd bestaande uit: L. Driessen, G. Schwencke, J. Thorn, E. Veldhuyzen en I. van Woerden. Het resultaat is een verrassende samenhangende beschrijving van het christendom in ons dorp. Aldus pastoor D. Koster in zijn voorwoord. ISBN: 90-9002875-7