Publicaties over Oegstgeest

De vereniging bezit een collectie boeken en andere publicaties over Oegstgeest of waarin Oegstgeest een rol speelt. Het kan gaan over personen, gebouwen, wijken, instanties, verenigingen of periodes uit de geschiedenis.

De titels treft u aan in de linkerkolom. Met de zoekfunctie op deze pagina kunt u zowel in de titels zoeken als in de tekst van de korte beschrijving.

Voor informatie over boeken en publicaties die door de vereniging zijn uitgegeven en die nog te koop zijn, klik hier.

Aanvullende Archeologische Inventarisatie Project Lange Voort

​Naar aanleiding van de plannen van de Gemeente Oegstgeest voor de herinrichting van het gebied aan de Lange Voort, een gebied in een zone met een middelhoge tot hoge archeologische verwachting, is besloten tot een aanvullende archeologische inventarisatie van het gebied. De verwachtingswaarde hangt samen met de ligging van het gebied tussen het laatmiddeleeuwse “Kasteel de Ouden Hof” en de oostflank van de oude strandwal ter hoogte van de Wijttenbachweg.