Publicaties over Oegstgeest

De vereniging bezit een collectie boeken en andere publicaties over Oegstgeest of waarin Oegstgeest een rol speelt. Het kan gaan over personen, gebouwen, wijken, instanties, verenigingen of periodes uit de geschiedenis.

De titels treft u aan in de linkerkolom. Met de zoekfunctie op deze pagina kunt u zowel in de titels zoeken als in de tekst van de korte beschrijving.

Voor informatie over boeken en publicaties die door de vereniging zijn uitgegeven en die nog te koop zijn, klik hier.

50 jaar Hofdijckschool

​Jubileumboekje ter gelegenheid van 50 jaar Hofdijckschool 1954-2004 Oorspronkelijk waren er drie christelijke scholen in Oegstgeest, de Hervormde Julianaschool aan de Endegeesterstraatweg, de Gereformeerde Leidse Houtschool en de Christelijke Nationale school aan de Mors. Toen men begin vijftiger jaren te maken kreeg met de gevolgen van de geboortegolf konden deze scholen de opvang van de kinderen niet meer aan en ontstond de behoefte aan een nieuwe christelijke school. De Oegstgeester gemeenteraad ging niet direct akkoord, er lagen namelijk ook aanvragen voor een nieuwe Montessorischool, een nieuwe RK Meisjesschool en de Dr. K. Schilderschool. Maar na lange discussie werd uiteindelijk besloten medewerking te verlenen aan de bouw van de zes-klassige Hofdijckschool aan de Hazenboslaan. Op 17 december 1954 vond de officiële opening van de school plaats. In 1979 was ook al een boekje samengesteld door het schoolbestuur i.v.m. het 25-jarig bestaan van de Hofdijckschool met de titel “Rapport van 25 jaar meer lief dan leed op en om de Hofdijckschool”.