Publicaties over Oegstgeest

De vereniging bezit een collectie boeken en andere publicaties over Oegstgeest of waarin Oegstgeest een rol speelt. Het kan gaan over personen, gebouwen, wijken, instanties, verenigingen of periodes uit de geschiedenis.

De titels treft u aan in de linkerkolom. Met de zoekfunctie op deze pagina kunt u zowel in de titels zoeken als in de tekst van de korte beschrijving.

Voor informatie over boeken en publicaties die door de vereniging zijn uitgegeven en die nog te koop zijn, klik hier.

Van hemelpoort tot werkplek, een afscheid

​Van Hemelpoort tot werkplek; sociale betrokkenheid als een rode draad in de geschiedenis van Duinzicht. Deze uitgave kwam tot stand op initiatief van de katholieke ontwikkelingsorganisatie Bilance in samenwerking met de vereniging Oud Oegstgeest. Aanleiding tot de verschijning was het vertrek van de katholieke ontwikkelingsorganisaties die sinds 1983 vanuit Huize Duinzicht werkten. Het pand werd in 1999 verkocht en kreeg een andere bestemming. “Omdat geschiedenis de moeite waard is geweten en bewaard te worden én omdat monumenten het dorpsschoon mede kunnen bepalen en voor de plaatselijke bevolking van belang zijn, is dit boekje verschenen”, aldus Hans Kruijssen, directeur Bilance en Pieter Hellinga, voorzitter VOO in hun voorwoord. In het boekje wordt de geschiedenis belicht van dit voormalig kloostergebouw, dat in 1850 werd gesticht door Baron De Wijckerslooth, Bisschop van Curium. ISBN: 90-73726-41-7