Publicaties over Oegstgeest

De vereniging bezit een collectie boeken en andere publicaties over Oegstgeest of waarin Oegstgeest een rol speelt. Het kan gaan over personen, gebouwen, wijken, instanties, verenigingen of periodes uit de geschiedenis.

De titels treft u aan in de linkerkolom. Met de zoekfunctie op deze pagina kunt u zowel in de titels zoeken als in de tekst van de korte beschrijving.

Voor informatie over boeken en publicaties die door de vereniging zijn uitgegeven en die nog te koop zijn, klik hier.

Jubileumboekje SWOO

​Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Stichting Welzijn Ouderen Oegstgeest in november 1992 wordt een jubileumboekje uitgegeven. In de jaren zestig kende men in Scandinavië reeds het fenomeen Dienstencentrum. In 1964 gaf de Nederlandse regering richtlijnen uit, die het ook hier mogelijk maakten om met overheidssteun dienstencentra te gaan exploiteren. In Oegstgeest waren het de Diaconie van de Hervormde Gemeente en het groene Kruis die plannen maakten een gemeente- en gezondheidscentrum te bouwen. In de voorbereidingscommissie namen ook plaats de Parochiële Charitas Instelling, de gereformeerde Kerk en Humanitas. Een aantal plaatselijke instellingen en organisaties van vrijwilligers sloten zich aan. In de uitgewerkte plannen stond de zorg voor ouderen centraal. Op 2 mei 1967 werd een stichting opgericht die e.e.a. zou realiseren en op 18 november van dat jaar werd het dienstencentrum geopend. In 1977 kwam er een nieuwe ministeriële beschikking, aan de dienstencentra werden nieuwe taken toegewezen. Activiteiten van plaatselijke instellingen moesten meer op elkaar worden afgestemd. De nieuwe naam werd Stichting Welzijn Ouderen Oegstgeest. Belangrijkste taak van de SWOO werd de uitvoering van het flankerend ouderenbeleid.