Publicaties over Oegstgeest

De vereniging bezit een collectie boeken en andere publicaties over Oegstgeest of waarin Oegstgeest een rol speelt. Het kan gaan over personen, gebouwen, wijken, instanties, verenigingen of periodes uit de geschiedenis.

De titels treft u aan in de linkerkolom. Met de zoekfunctie op deze pagina kunt u zowel in de titels zoeken als in de tekst van de korte beschrijving.

Voor informatie over boeken en publicaties die door de vereniging zijn uitgegeven en die nog te koop zijn, klik hier.

Kastelen en Buitenplaatsen in Rijnland

​Tekenaar/auteur Robert van Lit vervaardigde voor dit boek vijftig pentekeningen van bewaard gebleven Rijnlandse kastelen en een aantal van de meest interessante buitens.  Bij elk van de afgebeelde gebouwen schreef hij een begeleidende tekst die een beknopt overzicht geeft van de ontstaansgeschiedenis, de verbouwingen die plaats hebben gevonden en de bewoningsgeschiedenis. Vaak wist de auteur onbekende gegevens te verkrijgen uit gesprekken met de eigenaars en via onderzoek van bewaard gebleven archiefmateriaal. Uitgave van de Walburg Pers. ISBN: 90-6011-247-4