Publicaties over Oegstgeest

De vereniging bezit een collectie boeken en andere publicaties over Oegstgeest of waarin Oegstgeest een rol speelt. Het kan gaan over personen, gebouwen, wijken, instanties, verenigingen of periodes uit de geschiedenis.

De titels treft u aan in de linkerkolom. Met de zoekfunctie op deze pagina kunt u zowel in de titels zoeken als in de tekst van de korte beschrijving.

Voor informatie over boeken en publicaties die door de vereniging zijn uitgegeven en die nog te koop zijn, klik hier.

Oegstgeest in oude ansichten deel 1 en deel 2

​Samengesteld door mr. B.C. van Krieken IN OUDE ANSICHTEN is een serie boekjes waarin wordt vastgelegd hoe een bepaalde plaats er uitzag in “grootvaders tijd”, dat wil zeggen in de periode die ligt tussen ongeveer 1880 en 1930. Mr. B.C. van Krieken stelde in 1974 en 1975 twee van dergelijke boekjes samen over Oegstgeest, die in deze uitgave zijn samengevoegd. Na een beknopte beschrijving van de geschiedenis van Oegstgeest volgen 2 x 75 ansichtkaarten met een beschrijving van hetgeen op de kaart te zien is en bijzonderheden over de omgeving en bewoners van getoonde panden.

ISBN: 90-288-1962-2