Publicaties over Oegstgeest

De vereniging bezit een collectie boeken en andere publicaties over Oegstgeest of waarin Oegstgeest een rol speelt. Het kan gaan over personen, gebouwen, wijken, instanties, verenigingen of periodes uit de geschiedenis.

De titels treft u aan in de linkerkolom. Met de zoekfunctie op deze pagina kunt u zowel in de titels zoeken als in de tekst van de korte beschrijving.

Voor informatie over boeken en publicaties die door de vereniging zijn uitgegeven en die nog te koop zijn, klik hier.

Endegeest en Rhijngeest

​Buitenplaatsen in Oegstgeest, Endegeest en Rhijngeest, natuur en historie opnieuw ontdekt.   Wiebe Blauw en Klaas Krijgsheld brachten in deze brochure de feiten en wetenswaardigheden samen, die op 11 maart 1989 aan de orde zijn gekomen tijdens een open dag georganiseerd door de Werkgroep Milieuzorg Oegstgeest en Buurtcomité Bosgeest. De bijeenkomst was georganiseerd door de tegenstanders van het plan van de gemeente Leiden om kasteel Endegeest uit eigen middelen te laten restaureren door projectontwikkelaar IBB Kondor, die in ruil daarvoor het recht kreeg een villawijk te bouwen op het grondgebied van het vroegere buiten Rhijngeest. Na die bijeenkomst op 11 maart is de Stichting “Behoud Buitenplaatsen Endegeest en Rhijngeest” opgericht, die zich ten doel stelt de cultuur- en natuurhistorische waarde van de buitenplaatsen zoveel mogelijk te bewaren.