Publicaties over Oegstgeest

De vereniging bezit een collectie boeken en andere publicaties over Oegstgeest of waarin Oegstgeest een rol speelt. Het kan gaan over personen, gebouwen, wijken, instanties, verenigingen of periodes uit de geschiedenis.

De titels treft u aan in de linkerkolom. Met de zoekfunctie op deze pagina kunt u zowel in de titels zoeken als in de tekst van de korte beschrijving.

Voor informatie over boeken en publicaties die door de vereniging zijn uitgegeven en die nog te koop zijn, klik hier.

De geschiedenis van het Zendingshuis

​De geschiedenis van het Zendingshuis van de Nederlands Hervormde Kerk is een uitgave ter gelegenheid van de voltooide renovatie van het Zendingshuis te Oegstgeest in 1985. Dr. I.H. Enklaar geeft in het boekje een historische terugblik op de bouw van het huis in de periode 1915 – 1917. De totale kosten zouden 295.000 gulden bedragen voor het centraal gelegen grote Zendingshuis, de twee woningen aan weerszijden van de ingangspoort aan de Leidsestraatweg en de dubbele woning bij de achteruitgang aan de Kempenaerstraat. Tijdens de Duitse bezetting werd het Zendingshuis eerst betrokken door Rode Kruis-soldaten, de Nederlandse Opbouwdienst, de Luchtbescherming en een zuigelingenconsultatiebureau. In 1941 werd het gehele complex in beslag genomen door Duitse legereenheden. Toe het Duitse leger in december 1942 het gebouw verlaten had, moest het onderdak verlenen aan het Diaconessenhuis van Leiden, dat op zijn beurt door de bezetters gevorderd was.