In de rubriek Documentatie wordt informatie opgenomen uit het archief van de vereniging die niet elders op de website gepubliceerd wordt.

Kies een publicatie uit de lijst rechts.

Bijdragen tot de geschiedenis van Oegstgeest verscheen als jaargang 1972 van “Rijnland, Tijdschrift voor Sociale Genealogie en Streekgeschiedenis voor Leiden en omstreken”. In 130 pagina’s beschrijft W.J. van Varik de geschiedenis van een aantal markante gebouwen in Oegstgeest. Achtereenvolgend komen aan de orde: Haaswijk, De Hoogenboom, De Grunerie, De Olmen, Toorenvelt, een voormalige boerderij aan de Rhijngeesterstraatweg en De Roode Leeuw. Daarna geeft hij een opsomming van de Oegstgeester Baljuws, Schouten, Schepenen, Secretarissen, Gerechtsboden, Schoolmeesters en Kosters.

Van Varik, geboren in 1894 in Oegstgeest, werkte vanaf 1914 als kantoorambtenaar bij het postkantoor te Warmond. Eind 1918 werd hij overgeplaatst naar het telegraafkantoor te Leiden. In 1949 werd hij als bureauchef bij de centrale Directie der PTT te ‘s-Gravenhage geplaatst. Sinds zijn pensionering in 1959 zijn er van zijn hand diverse publicaties verschenen. Ook schreef hij een aantal bijdragen over de historie van Oegstgeest in de Oegstgeester Courant.

De inhoud, ten geleide en geschiedenis van Oegstgeest tot 1849 kunt u hier downloaden.

De overige onderwerpen staan afzonderlijk – onder Collecties/Documentatie – op deze site.