De bundel Oegstgeester legenden onder de titel ‘Het sissen van de schaduw’ bevat acht of negen legenden die zich afspelen in de regio, met name in en om Oegstgeest. De bundel is samengesteld door Freek Lugt, die eerder boeken publiceerde over onder meer het ontstaan van Leiden, de middeleeuwen in Oegstgeest en de geschiedenis van kasteel Oud-Poelgeest. De bundel heeft een vast patroon: eerst wordt de legende naverteld, daarna volgt een toelichting. In de toelichting gaat de schrijver na wat er wel en niet waar is aan de legende, wanneer hij voor het eerst verteld werd, enzovoort. Op die manier plaatst hij elke legende in zijn historische context. Het boek geeft dus niet alleen de verhalen maar breidt ook de bekende geschiedenis van de streek uit met aspecten die tot nu toe niet of nauwelijks bekend waren.

De legenden gaan over:
– druïden die vanuit Oegstgeest uitkijken op Lugdunum;
– een veldslag tussen in deze streek wonende Germanen en een invasieleger van de Angelen;
– Willibrord die de kerk van Oegstgeest wijdt vanuit de hemel;
– Vikingen die de omgeving plunderen tot ze worden verjaagd;
– een priester uit de regio die een groot deel van noordwest Duitsland ontgint;
– hoe een beeld van Cunera in Oegstgeest terecht komt;
– een verrassende ontmoeting tussen een abdis en een keizer;
– waar de uit Oud-Poelgeest gestolen demon is gebleven;
– de zilveren schaal die in 2013 in Oegstgeest is gevonden.