Publicaties over Oegstgeest

De vereniging bezit een collectie boeken en andere publicaties over Oegstgeest of waarin Oegstgeest een rol speelt. Het kan gaan over personen, gebouwen, wijken, instanties, verenigingen of periodes uit de geschiedenis.

De titels treft u aan in de linkerkolom. Met de zoekfunctie op deze pagina kunt u zowel in de titels zoeken als in de tekst van de korte beschrijving.

Voor informatie over boeken en publicaties die door de vereniging zijn uitgegeven en die nog te koop zijn, klik hier.

Oegstgeester Sociëteit De Harmonie

Jubileumboekje ter gelegenheid van het bereiken van de leeftijd van 70 jaar van de “Herensociëteit” De Harmonie.

In haar voorwoord schrijft burgemeester E.M. Timmers-Klink het volgende: “Ik meen kort en krachtig te mogen stellen dat de betekenis van “De Harmonie” voor de Oegstgeester gemeenschap zeer groot is! Immers, nog volop in het arbeidzaam leven ontbreekt vaak de tijd om diep(er)gaande contacten op te bouwen. Dat terwijl met het klimmen der jaren het leven voor velen van ons er dikwijls stiller op wordt, waar kinderen en/of werk onze aandacht minder nodig hebben. Het is mooi en goed dat zo’n sociëteit voor velen van u een baken, een trefpunt in hun leven is. De Harmonie is een bindmiddel voor de Oegstgeester samenleving; als burgemeester van dit dorp kan ik zulks natuurlijk alleen maar van harte toejuichen”. In het boekje wordt aan de hand van interviews met een aantal leden een sfeerbeeld geschapen dat representatief is voor de sociëteit.

Redacteur: mevrouw M. Smitsloo-de Graaff (116 pagina’s) Ook het jubileumboekje uitgegeven in oktober 1994 ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de sociëteit is in het bezit van de Vereniging Oud Oegstgeest.