Publicaties over Oegstgeest

De vereniging bezit een collectie boeken en andere publicaties over Oegstgeest of waarin Oegstgeest een rol speelt. Het kan gaan over personen, gebouwen, wijken, instanties, verenigingen of periodes uit de geschiedenis.

De titels treft u aan in de linkerkolom. Met de zoekfunctie op deze pagina kunt u zowel in de titels zoeken als in de tekst van de korte beschrijving.

Voor informatie over boeken en publicaties die door de vereniging zijn uitgegeven en die nog te koop zijn, klik hier.

Rehabilitatieplan voor het “Oude Dorp”

​In oktober 1975 overlegde een aantal bewoners van het “Oude Dorp” met B & W van Oegstgeest over de mogelijkheid het “Oude Dorp” tot rehabilitatiegebied of beschermd dorpsgezicht te laten verklaren. B & W stonden daar positief tegenover en besloten werd uit de bewoners een projectgroep te kiezen die zich nader zou informeren over de mogelijkheden daartoe. De projectgroep hield eerste een enquête onder de bewoners. De uitslag van de enquête werd uitgangspunt voor een rehabilitatievoorstel, waarbij speciaal rekening werd gehouden met de bijzondere positie van de winkeliers. Voor de kwalificatie beschermd dorpsgezicht kwam het “Oude Dorp” niet in aanmerking. Wel voor rehabilitatie. Daaronder wordt verstaan: de verbetering van de bewoonbaarheid van verouderde woonwijken en de daarin gelegen particuliere woningen en andere gebouwen. Het eindrapport van de projectgroep diende voor het gemeentebestuur om te weten wat er in het Oude Dorp verbeterd moet worden in de ogen van de bewoners en het kon tevens gebruikt worden als verzoek aan het rijk om daarvoor gelden ter beschikking te stellen. Bij de aanbieding van het rapport werd het gemeentebestuur verzocht het gebied tot rehabilitatiegebied te verklaren, waarna de individuele bewoners gesubsidieerd kunnen starten met de verbetering van hun woning. Daarna kon dan de behandeling plaatsvinden van de voorstellen omtrent de verbetering van de woonomgeving.