Publicaties over Oegstgeest

De vereniging bezit een collectie boeken en andere publicaties over Oegstgeest of waarin Oegstgeest een rol speelt. Het kan gaan over personen, gebouwen, wijken, instanties, verenigingen of periodes uit de geschiedenis.

De titels treft u aan in de linkerkolom. Met de zoekfunctie op deze pagina kunt u zowel in de titels zoeken als in de tekst van de korte beschrijving.

Voor informatie over boeken en publicaties die door de vereniging zijn uitgegeven en die nog te koop zijn, klik hier.

Structuurschets gemeente Oegstgeest

Rapport samengesteld door bureau Stad als eindrapport van de ambtelijke werkgroep die zich heeft bezig gehouden met de vraag hoe in hoofdlijnen de ruimtelijke inrichting van de gemeente op (middel)lange termijn gestalte dient te krijgen.