In de rubriek Documentatie wordt informatie opgenomen uit het archief van de vereniging die niet elders op de website gepubliceerd wordt.

Bachelor scriptie van Sven Baas, begeleider Jasper de Bruin.

Sinds 1992 wordt in Oegstgeest, in de wijk Nieuw-Rhijngeest Zuid, onderzoek gedaan naar een nederzetting uit de Merovingische periode. Tijdens opgravingswerkzaamheden in 2011 werd een structuur opgegraven waarvan niet duidelijk is wat de functie en datering van dit gebouw is. Deze structuur staat zeer dicht op de oever van de Oude Rijn waar de nederzetting langs gelegen is. De nederzetting ligt op een zeer gunstige plaats in het handelsnetwerk. Er zijn dan ook sporen gevonden die duiden op de productie van goederen en de handel in goederen.

Uit het onderzoek is gebleken dat de structuur dateert tussen 550 en 700 en een schuur is waarin goederen opgeslagen werden.