In de rubriek Documentatie wordt informatie opgenomen uit het archief van de vereniging die niet elders op de website gepubliceerd wordt.

Drs. M.L. Wurfbein komt in zijn studie: ‘De Oudenhof te Oegstgeest, functie en ouderdom’ tot de conclusie dat de Ouden Hof mogelijk veel vroeger is aangelegd dan in de 9de/10de eeuw, want het is niet goed denkbaar dat nog rond 900 in het reeds tussen 700-800 gekerstende Rijnland een heilige eik zou zijn geplant. Misschien stond die er al ten tijde van Willibrord, hem aldus een aanleiding gevend om op de veel hoger gelegen strandwal zijn Kerkwerve te stichten.

Het lijkt Wurfbein niet onmogelijk dat Ouden Hof en Heilige Eik tussen 200 voor Christus en 200 na Christus tot stand zijn gekomen, mogelijk als een heiligdom, maar waarschijnlijker als vergaderplaats onder de speciale bescherming van de Keltische god Taranis of de Germaanse god Thor.