Uitgaven van de Dienst Bouwen en Wonen van de stad Leiden ter gelegenheid van de restauratie van de brug in 1995. Redactie: H.J.J. Roelofs en R.J.F. van Gulick In het eerste hoofdstuk wordt de loop van de Rijn tussen Leiden en Katwijk door de eeuwen heen beschreven en de wijze waarop deze kon worden overgestoken. In het jaar 1800 werd de eerste brug bij het Haagsche Schouw gebouwd, tot dat jaar werden passanten met hun vee per veer overgezet. Hoewel al in 1628 door de Staten van Holland octrooi was verleend aan Johan van Wassenaer-Duvenvoirde, heer van Voorschoten, een bekwame brug over de Rijn te maken. Verder wordt in dit boekje aandacht besteed aan de gevechten rond de brug tijdens de Tweede Wereldoorlog en de verbouwingen van de brug die plaatsvonden. Met name de laatste verbouwing in 1995.