Een handleiding voor cultuurhistorisch onderzoek en een overzicht van publicaties tot met december 1993.  Uitgaven van de Stichting Dever en Museum voor de Bollenstreek te Lisse. Samensteller: J.J.J.M. Beenakker Deze biografie van de Duin- en Bollenstreek is meer dan een opsomming van publicaties over de streek omdat het tevens een beknopte handleiding voor cultuurhistorisch onder zoek bevat. In deze handleiding wordt een overzicht van bronnen, methoden en technieken gegeven die bij het onderzoek naar aspecten van de historisch landschappelijke ontwikkeling van de Duin- en Bollenstreek van pas kunnen komen. Tevens biedt dit boek steun aan onderzoekers die vooral belangstelling hebben voor genealogie en hun onderzoeksresultaten in een breder perspectief willen plaatsen.