Heruitgave, ingeleid door W.J. van den Berg en Ph. Kint van de Historische Vereniging Holland. In 1832 was de kadastrering van Nederland voltooid: in alle gemeenten waren de landerijen en de opstallen gemeten, beschreven, in kaart gebracht én getaxeerd met het oog op de heffing van grondbelasting. De onderneming nam bijna twintig jaar in beslag. De provinciale inspecteurs van het Kadaster respectievelijk in Noord- en Zuid-Holland, Jhr. J.D. Hoeufft en Jhr. J.C.R. van Hoorn van Burch, hebben de resultaten samengevat in twee delen “Beschouwingen van de Kadastrale Uitkomsten” die voor Zuid-Holland in 1833 en voor Noord-Holland in 1841 in druk verschenen.