4e jaargang nr. 2, september 1992

J.J.L. de Soeten. In memoriam Mr. B.C. van Krieken. p. 3
G. Schwencke. Uw straatnaam verklaard: Deutzstraat, Dorpsstraat, Duinzichtstraat. p. 4-7
R. van Dort. In en om Mariahoeve (gesprek met J. Hooymans door W. Koppers en R. van Dort). p. 7-12
C. de Glopper. Uit het archief gelicht: maatregelen van voorzorg betrekkelijk de Aziatischen braakloop of Cholera. p. 12-13
H. Meijer. De Kempenaerstraat. p. 13-17
B. Driessen. Uitzonderlijk initiatief naast ‘de Olmen’. p. 17-22
M. Fehmers-Schlatmann, I. Oele-Kap. Van woonhuis tot … Oegstgeest in heden en verleden, 7 (Hofdijck). p. 22-26
Culturele Raad Zuid-Holland enz. Adresboek voor geschiedbeoefening. p. 27