Tekenaar/auteur Robert van Lit vervaardigde voor dit boek vijftig pentekeningen van bewaard gebleven Rijnlandse kastelen en een aantal van de meest interessante buitens. Bij elk van de afgebeelde gebouwen schreef hij een begeleidende tekst die een beknopt overzicht geeft van de ontstaansgeschiedenis, de verbouwingen die plaats hebben gevonden en de bewoningsgeschiedenis. Vaak wist de auteur onbekende gegevens te verkrijgen uit gesprekken met de eigenaars en via onderzoek van bewaard gebleven archiefmateriaal.

Uitgave van de Walburg Pers. ISBN: 90-6011-247-4