Herdruk van een aantal artikelen van S.J. Fockema Andreae met een inleiding van dr. D.P. Blok. “Fockema Andreae heeft aan de geschiedenis in het algemeen, maar speciaal ook aan de dorpsgeschiedenis iets willen toevoegen, wat ik haast de actualiteit zou willen noemen: hij wilde het dorpsleven in het verleden zo concreet, zo grijpbaar mogelijk voor zich zien en weergeven. Niet de geschiedenis van een kerk of een huis, niet die van één familie of van een ambt, maar die van het totale dorpsgebeuren zoals het reilde en zeilde”. In dit boekje vier artikelen: “De tol aan het Warmonderhek”, “Warmond”, “Een Hollandse grondheerlijkheid (Valkenburg)” en “Middeleeuwsch Oegstgeest”.