Het Leids Jaarboekje is een uitgave van de Historische Vereniging Oud Leiden. De VOO beschikt over de uitgaven vanaf 2000. De Historische Vereniging Oud Leiden is actief op het gebied van de geschiedbeoefening en het historisch stadsgezicht, onder meer door:

– het publiceren van het Leids Jaarboekje
– het publiceren van Oud Leiden Nieuws
– het organiseren van lezingen en excursies
– het verstrekken van (kleine) subsidies voor historische publicaties
– de inbreng van standpunten in discussies over de historische omgeving

zie website www.oudleiden.nl