Ranses Shaffy groeit van zijn zesde tot en met zijn achttiende jaar op in het Terweepark vlak achter Leiden Centraal. Bij zijn Leidse pleegouders Herman en Roos Snellen heeft hij een geweldige tijd, vol met grappige, verbijsterende en soms ontroerende anekdotes.

In dit boekje, samengesteld door Peter de Geer, bestuurslid van de stichting Hoog Sammy, worden Ramses Shaffy’s voetsporen gevolgd op meer dan 25 plekken uit de jaren, waarvan Shaffy zelf later zegt: ‘Hier lag de schoonheid en de basis van mijn leven’.

Het boekje bevat een wandelroute aan beide zijden van Leiden Centraal, geïllustreerd met foto’s en korte verhalen.