Dit rapport bevat een visie op de ontwikkeling van de landgoederenzone in het kustgebied van Noor- en Zuid-Holland. Het is opgesteld door de regio’s Holland Rijnland en Haaglanden en de provincies Noord- en Zuid-Holland in het kader van het Belvedereproject Landgoederen Verbinden. Met de visie wordt beoogd een brug te slaan tussen de werkvelden van cultuurhistorie, ruimtelijke ordening en toerisme. Voorstellen worden gedaan om de landgoederenzone uit te bouwen tot een robuuste en duurzame parkstructuur voor de Randstad.