Auteur: C.C. de Glopper-Zuijderland In tijd gemeten is een inleiding tot de chronologie of tijdrekenkunde. We gaan dagelijks om met allerlei tijdverschijnselen die hun geschiedenis hebben. Waar komen bijvoorbeeld de namen van onze weekdagen vandaan, wat is een schrikkeljaar precies, waarom zijn er tijdzones? Deze gids beantwoordt dergelijke alledaagse vragen. Wie zich in het verleden verdiept, bijvoorbeeld voor historisch onderzoek, krijgt ook te maken met tijdrekenkundige gebruiken die vragen oproepen. Wat zijn bijvoorbeeld dateringen in oude stijl en in nieuwe stijl en op welke dag viel Jelisdag? In tijd gemeten geeft hiervoor de nodige achtergrondinformatie en biedt daarbij tabellen en een lijst van voor dateringen gebruikte termen, feest- en heiligdagen om concrete tijdrekenkundige problemen op te lossen. Uitgave van het Centraal Bureau voor Genealogie

ISBN: 90-5802-009-6