Wandelingen door Nederland, met pen en potlood. Zesde deel uitgegeven door H.D. Tjeenk Willink te Haarlem. Samengesteld door J. Craandijk, Pred. bij de Doopsgezinde Gem. te Rotterdam en P.A. Schipperus, Kunstschilder aldaar. Een antiquarisch boek van 398 pagina’s.Op de pagina’s 233 t/m 288 wordt de omgeving van Leiden beschreven. Op de eerste dag van die wandeling staan Endegeest, Rijnsburg, Oegstgeest, Poelgeest, Warmond en Teylingen als hoofdpunten op het programma. Vanuit Leiden naderen de wandelaars “Endegeest waarvan de witte belvedère vrolijk afsteekt tegen de donkere bosschen. Bij het tamelijk digt aaneengebouwde gehucht Leidsche buurt, vinden wij een der lanen die derwaarts leiden”. Van Endegeest gaan de wandelaars op weg naar Rijnsburg en dan weer terug naar Oegstgeest langs het Nieuwe Kanaal, dat de Warmonder Lee met met de uitmonding van den Rijn verbindt. Aandacht wordt besteed aan de Greunerie, Bijdorp, Wildhoef en Veldzigt, het deftige Duinzigt, Oud-Poelgeest en de Hoogenboom. Langs Abtspoel leidt de tocht naar Warmond.