Uitgave van de Bond van Nederlandse Architecten kring Rijnland ter gelegenheid van de internationale dag van de architectuur op 1 juli 1989