350 jaar Haarlemmertrekvaart-Leidsevaart, 1657-2007 Geschiedenis, betekenis en toekomst. Een uitgave van Primavera Pers te Leiden in samenwerking met Provinciaal Historisch Centrum van het Erfgoedhuis Zuid-Holland en CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek. Het 350-jarig bestaan van de trekvaart was aanleiding voor diverse exposities en culturele en toeristische evenementen in het gebied tussen Haarlem en Leiden. De overkoepelende erfgoedorganisaties in het Zuid-Hollandse deel van de trekvaart hebben daaraan een bijdrage geleverd in de vorm van een expositie te Lisse en de publicatie van dit jubileumboek.

ISBN: 978-90-5997-047-2