Voorwoord van burgemeester Jhr. mr. F.H. van Kinschoten Dit boekje is geschreven om u te vertellen hoe het in Leiden in het huidige tijdsgewricht gesteld is, hoe de stad zo is geworden en hoe deze naar de verwachting van het Leidse Gemeentebestuur zal uitgroeien. Het is dus een portret van de stad in verleden, heden en toekomst. Beschreven worden de stedelijke groei en de economische ontwikkeling, cultuur en universiteit.