Tussen Tol en Trekvaart, 350 jaar het monument, het water en de mensen. Auteur: Miep Smitsloo-de Graaff. Een rijk geïllustreerd boekwerk (135 pagina’s) dat in drie delen is opgesplitst. Allereerst de historie rond het monument en de belangrijke verbindingsroute die de Leidsevaart/Haarlemmertrekvaart eeuwenlang was voor Leiden en Haarlem. Het was in 2007 precies 350 jaar geleden dat de trekvaart werd gegraven. Een mooie aanleiding voor dit boek. De historie wordt gelardeerd met persoonlijke verhalen van mensen die “iets” met dit karakteristieke pand en punt hebben of er hun voetsporen hebben liggen. Vele voormalige bewoners en betrokkenen vertelden hun verhaal en wisten veel opmerkelijke details uit hun geheugen op te diepen. Tenslotte pretendeert dit boek een stukje regionale geschiedschrijving te zijn, door de ogen van min of meer bekende streekgenoten. Nu zijn ze er nog: de 93-jarige Rijnsburgse bijvoorbeeld, die als elfjarig meisje in het Tolhuis “diende”.