In maart 1982 heeft de Rijksdienst voor de Monumentenzorg een nota uitgebracht over inventarisatie, selectie en registratie van monumenten en stads- en dorpsgezichten.