Auteur: A.M. Hulkenberg Uitgave St. Batholomeusparochie te Voorhout. De aanleiding tot dit boek is het honderdjarig bestaan van de Bartholomeuskerk. De kerk behoort tot de oudste kerken van ons land. Ze is een der “moederkerken”, waarvan de kerstening is uitgegaan, ook al is ze misschien niet door Willibrord zelf gesticht. In het boek wordt de geschiedenis van Voorhout beschreven vanaf circa 690 toen Willibrord de Blijde Boodschap kwam verkondigen.