Samengesteld door Buck Goudriaan Vele jonge schrijvers wilden tijdens de oorlog graag hun gevoelens tot uiting brengen en deze publiceren.Aanvankelijk kon nog zonder problemen worden gepubliceerd. Vanaf 1942 bestonden er twee mogelijkheden: legaal of clandestien. Om legaal te mogen publiceren diende men lid te worden van de Kultuurkamer. De meeste dichters en schrijvers, ook de Leidse, weigerden dit te doen. Dan bleef er nog maar één manier over: clandestien uitgeven. Tijdens de oorlog zijn op deze wijze in Leiden en omgeving meer dan zestig publicaties verschenen. In “Het Leidse literaire leven tijdens de Twee Wereldoorlog” komen deze en andere publicaties, zoals bijdragen aan literaire tijdschriften aan de orde. In dit boekje zijn meer dan twintig gedichten opgenomen die deze en andere Leidse dichters destijds hebben geschreven.ook zijn – naast foto’s en advertenties – enkele tekeningen en houtsnedes gereproduceerd van de Leidse kunstenaars Walter Bosch, Madeleine Gans en Will Tweehuysen.