Bert Driessen heeft delen van zijn archiefmateriaal overgedragen aan de Historische Vereniging Oegstgeest (VOO). Dit is geborgd in het archief van de VOO en is raadpleegbaar na afspraak met de archivaris. In veel gevallen betreft het achtergrondmateriaal dat door Bert gebruikt is bij het schrijven van artikelen. Tussen haakjes is aangegeven of die artikelen gepubliceerd zijn in Over Oegstgeest of zijn opgenomen in de rubriek Documentatie op de website.