Architect in de Bollenstreek is een intrigerende biografie over het leven en werken van ir. A.H.J. Paardekooper (1918-1991), die na de oorlog in de Bollenstreek een architectenpraktijk begon. Dit uitstekend gedocumenteerde boek is geschreven door zijn zoon Cees. De auteur gaat uitgebreid in op het omvangrijke oeuvre dat zijn vader naliet en belicht ook veel lotgevallen binnen de familie Paardekooper vóór, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Dat alles in het licht van de veranderende samenleving waarin Paardekooper een actieve rol speelde in gemeentepolitiek, verenigingsleven en maatschappelijk middenveld. Het boek bevat veel foto’s van vroeger. ISBN: 978-90-9025355-8