Publicatie van de Dienst Landelijk Gebied van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie De overheid moedigt allianties aan een bijdrage te leveren aan de verbinding van stad, land en water. Deze publicatie geeft een overzicht van projecten en ideeën en van kansen voor samenwerking tussen overheid en markt op en om de Oude Rijn. De inventarisatie vormt het uitgangsmateriaal op basis waarvan conclusies getrokken kunnen worden voor de Oude Rijn in zijn geheel.