Het Genootschap Oud Rijnsburg heeft een kleine brochure (30 pagina’s) uitgegeven waarin door M. Vink en W.G. de Beer het Dorp Rijnsburg beschreven wordt zoals het er in 1840 heeft uitgezien. Aanleiding daartoe was een verzoek van de Provinciebesturen van Noord- en Zuid-Holland om de plaatselijke en regionale historische verenigingen te vragen een onderzoek te doen naar het dagelijkse leven in hun gemeenschap in het jaar 1840. In 1990 zou het namelijk 150 geleden zijn dat Koning Willem II bij wet de deling van de provincie Holland in Noord- en Zuid-Holland heeft vastgelegd. Aandacht wordt besteed aan bebouwing, straten en wegen, middelen van bestaan, handel, transportmiddelen, winkelnering, bijzondere beroepen, dorpshelden, gasthuis, religie, etc.