Met de inwerkingtreding van de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen is het noodzakelijk dat voor zowel de plaatsnaam als voor de straatnamen een authentieke registraties bekend zijn. In november 2007 heeft college van B&W van Hillegom een woonplaats en straatnaambesluit vastgesteld.