Auteurs: Eric Jan Weterings en Ed van der Vlist  In “Negen eeuwen markt in Leiden” wordt de geschiedenis van de Leidse markten beschreven. Aan de orde komen vragen als: wie waren de kooplieden die er stonden, welke handel hadden ze en wat konden ze ermee verdienen? Waren er terrasjes en familiebedrijfjes op de markt en hadden de kooplieden toen ook al zoveel te maken met wethouders en gemeenteraadsleden die regelmatig hun standplaats ter discussie stelden? Kortom voldoende vragen voor initiatiefnemer Chris Verplancke, voorzitter van de Stichting Marktpromotie Leiden, om een boek mee te vullen.