Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM). Beleidsnota advies- en instandhoudingspraktijk monumentale orgels zoals dat de laatste dertig jaar gestalte heeft gekregen. Het rijksbeleid ten aanzien van orgels en andere klinkende monumenten is gericht op een gezonde voedingsbodem door zorgvuldige instandhouding en draagvlakverbreding van de objecten als historisch (muziek)instrument.